Menü

İptal İade Şartları

 1. HİZMET BEDELİ VE CAYMA HAKKI
 
4.1. Sözleşme bedeline Rezervasyon Belgesi’nde (Bundan böyle “Voucher” şeklinde anılacaktır.) belirtilen tüm hizmetler dâhildir. Bunlar haricindeki hizmetler ekstra ücrete tabiidir.
 
4.2. Kayıt anında yurtdışı hizmet bedelinin en az %40’i, bakiyenin ise hizmetin başlamasından en geç 30 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilememesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek hizmet bedelinin %40’ı cayma tazminatı olarak MÜŞTERİ’ye fatura edilir. Kayıt anında yurtiçi hizmet bedelinin en az %40’ı, bakiyenin ise satış tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde, otele\gemiye giriş tarihi 7 gün ve daha az ise rezervasyon anında    ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içerisinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek bedelin %40’ı cayma tazminatı olarak MÜŞTERİ’ye fatura edilir. Erken rezervasyon yoluyla hizmet satın alan MÜŞTERİ, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür. Anılan süreler içerisinde belirtilen ödemenin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek hizmet bedelinin %40’ı cayma tazminatı olarak MÜŞTERİ’ye fatura edilir.
 
 1. Tur kalkışına 30 günden az süre varken yapılan rezervasyonlarda tur bedelinin tamamı rezervasyon anında ödenmelidir.
 
 1. Ödemeler nakit veya bankaların kredi kartları ile peşin ve/veya bankaların taksit yapan kartları ile güncel taksit uygulamalarına göre yapılabilir. Döviz üzerinden yapılan ödemelerde serbest piyasa ya da SNA‘nın belirlediği kur geçerli olacaktır.
 
4.5. Sözleşme konusu işin ifasından sonra MÜŞTERİ’nin Sözleşme bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının SNA‘nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini

SNA’ya ödememesi halinde MÜŞTERİ, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.
 
4.6. Döviz kurunda olağandışı değişiklikler olması, yakıt giderlerinde olağandışı değişiklikler doğması, liman, havaalanı vb gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişiklikler olması hallerinde sözleşmede anlaşılan fiyat; MÜŞTERİ'ye hareket tarihinden 20 gün önce bildirilmek sureti ile arttırılabilir. Böyle bir durumda MÜŞTERİ, aradaki fiyat farkını ödeyeceğini aksi halde hizmeti kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
 1. FESİH VE DEVİR
 1. Kayıt edilen MÜŞTERİ sayısının Paket Turun düzenlenmesi için gerekli olan sayıya ulaşmaması halinde bu durum SNA tarafından MÜŞTERİ’ye turun başlangıcına en az 20 gün varken yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla bildirilecek ve MÜŞTERİ’nin bu sebeple herhangi bir nam altında tazminat hakkı doğmayacaktır. Aynı sürede veya hizmet sırasında DENİZİNÖTESİ hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir.
 2. Tüketici gemi turundan vazgeçtiği takdirde aşağıda yazılı olan iptal şartları geçerli olacaktır. Seyahatin başlamasına 120 günden daha fazla olan iptallerde ödenmesi zorunlu olan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.
 3.  Seyahate 120 gün kala tüketici tarafından yapılan iptallerde, hizmet bedeli olarak kişi başı 200.- Euro, 120 - 90 gün kala toplam tutarın % 15 ' i, 89 - 60 gün kala toplam tutarın % 35 'i, 59 - 30 gün kala toplam tutarın % 50 'si, 29 - 07 gün kala toplam tutarın % 80'i, tura 6-0 gün kala yapılan iptallerde 100% yanmaktadır. Uçak bileti iptali havayolu şirketinin uygulayacağı ceza oranında yansıtılacaktır. MÜŞTERİ tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri fesih hükmünde olmakla, yukarıda belirtilen süreler dikkate alınarak yazılı olarak bildirilecektir.
 4. Tüketici rezervasyonunu, kendisinin 10 günlük mutat işgaline engel rahatsızlıklarında veya birinci dereceden yakınlarının ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden çift doktor imzalı bir rapor ile belgelemeleri durumunda iptal hakkına sahiptir. Bu haller dışında kalan bir sebep ile, Yukarıda yazılı olan iptal şartları geçerlidir.
 5. Her ne sebeple olursa olsun, gezi ücretinin tamamını saptanmış süreler içerisinde yatırmamış olan tüketiciler, rezervasyonlarını iptal ettikleri takdirde dahi; yukarıda belirtilen limitlere bağlı olarak aynı oranda ücretin kendilerinden tahsil edileceğini şimdiden kabul etmiş sayılırlar.
 6. Tarifeli uçuşlarda isim değişikliği kesinlikle yapılamamaktadır. Tüketicinin biletini kaybetmesi durumunda ilgili havayolunun uyguladığı cezayı ödemekle yükümlüdür.
 7. Gemi turu ile ilgili uçak rezervasyonu yapıldığında, opsiyon tarihinde biletleri kesilir. Turun yolcu tarafından iptali halinde iptal edilen uçak biletleri cezası yolcuya aynen yansıtılır.
 8. MÜŞTERİ, hizmetin başlamasından 7 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmek suretiyle hizmeti paket tur koşullarını yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Devir öncesinde kesilmiş uçak bileti olması durumunda bilet bedeli cezası tur fiyatına yansıtılacaktır.  Devralan bakiye ve devir sebebi ile doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. MÜŞTERİ, tüm fesih/devir taleplerini hizmetin başlangıcından evvel SNA  ’ya yazılı olarak sunmakla yükümlüdür. Devredilen turlarla ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan tüketicilerin vize bedelleri iade edilemez. Paket turu devir alan tüketicilerin vize sorumlulukları ise kendilerine ait olacaktır.
 9. MÜŞTERİ’nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda SNA, MÜŞTERİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme ve Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. MÜŞTERİ, hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise, ulaşıma ait hizmet bedellerinden kaynaklanan fark bedelleri MÜŞTERİ tarafından ödenecektir.
5.10.  Promosyon olarak belirtilen turlarımızda yukarıda belirtilen iptal/iade koşulları geçerli olmayıp iptal ve değişiklik imkânı bulunmamaktadır.
                       
6.         SAİR HÜKÜMLER                                                        
6.1.   Hizmetin Paket Tur olması halinde, Paket Turun eksik ya da hiç verilmemesi halleri 1618
Sayılı Yasa’nın 12. Maddesi gereğince sigorta ile teminat altına       alınmıştır. Teminat kapsamı,  Paket
Tur  bedeli  kadardır. MÜŞTERİ,  dilerse  masrafı  kendisine  ait olmak  üzere  Paket  Tur  ve/veya
konaklama hizmeti başlamadan evvel, kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile
her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir. Uçak biletleri gidiş-dönüş aynı rezervasyon numarası(PNR) ile satın alındığından gidiş uçuşunun MÜŞTERİ tarafından herhangi bir sebeple kullanılmaması halinde hava yolları kuralları gereğince dönüş uçuşları kendiliğinden iptal olmaktadır.
 
 1. İşbu Sözleşme’nin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır.
 
 1. MÜŞTERİ tarafından sözleşme kurulması aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri sözleşmede bahsi geçen bildirimler için kullanılacağından iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu MÜŞTERİ’ye aittir.
 
6.4.       İşbu     Sözleşme’nin    ifasından    doğan    her    türlü    uyuşmazlıkta    Türk    Hukuku uygulanacak     ve
İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.