Menü

Mesafeli Satış Sözleşmesi

PAKET TUR SÖZLEŞMESİ
 
 1. TARAFLAR
 
İş bu sözleşmede, Söğütözü Cad. Koç Kuleler No:2 A Blok Kat:3 No:6 Çankaya/Ankara adresinde bulunan, 0312 909 32 74 irtibat numaralı ve snatravel.net ve cruiseprime.com  internet adreslerine sahip 12112 türsab belge nolu  SNA GIDA TURİZM LTD.ŞTİ. ( bundan sonra SNA olarak anılacaktır. ) ile Madde 2’de tanımlanan hizmeti satın alan “MÜŞTERİ” arasında akdedilmiştir.
 
 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
 
İş bu sözleşme, sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olan Voucher, Tur Programı/Broşürü ve Alındı Belgesi’nde belirtilen hizmetleri kapsar.
 
 1. GENEL HÜKÜMLER
 1. MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
 1. MÜŞTERİ İş bu sözleşme konusu hizmetin özellikleri, satış bedeli ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin detaylı bilgiler içeren tur programını/broşürü okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
 1. MÜŞTERİ yurtdışı konaklamalarında tur kalkış tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli ve sınır kapılarında giriş çıkış kaşesi basılabilmesi için en az iki sayfalık boş sayfası bulunan pasaportunu, geçerli vizesini ve nüfus cüzdanını, pasaport ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden veya MÜŞTERİ’nin veya kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, vize eksikliği, herhangi bir devlet kurumunun izin vermemesi vb.)çıkışının engellenmesi veya Türkiye’den çıkış yapılan ülkede pasaport, vize ve benzeri muamele eksiklikleri ve/veya aykırılıkları nedeniyle ülkeye girişin engellenmesi durumunda SNA’nın hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğu doğmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
 1. Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; MÜŞTERİ yanında bulunan
 
eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, tur esnasında kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan SNA ’nın veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle SNA ’ya ve/veya SNA çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
3.1.4. İş bu sözleşme’nin imzası ile konaklayacağı tesisin ve seyahat edeceği aracın tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye  atmayacağını ve üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması     halinde doğabilecek maddi/manevi tüm zararlardan şahsen ve birinci  derecede  sorumlu  olacağını, aksi  halde SNA’nın Sözleşme         konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle MÜŞTERİ ’nin iade hakkının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
 1. MÜŞTERİ ’nin iş bu Şözleşme konusu Paket Tur kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve program dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2.  
 
MÜŞTERİ, iş bu sözleşme ile kendisi ile beraber seyahate katılacak olan diğer kişiler adına da sözleşmeye taraf olduğunu ve bu anılan kişilerin ad-soyad, tc kimlik no gibi seyahate katılmasını
sağlayacak olan bilgilerini doğru vermekle yükümlü olduğunu, kendisine yapılan ön bilgilendirme ve
broşür kapsamı hakkında diğer katılımcılara da bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu,
kendisine verilen broşürün katılımcılara da verilmiş sayıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve
taahhüt etmiş sayılırlar. Bu geziye katılan tüketiciler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını SNA  Broşürü, SNA  internet sitesi ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir. Bu nedenden dolayı tüketicinin turu iptal etme hakkı doğmaz. Birden fazla kişi için tur kaydı yaptıran MÜŞTERİ sözleşmenin tarafı olarak tüm yükümlülükleri ifa etmek zorundadır.
 
3.1.7. MÜŞTERİ ‘nin başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acente yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu ayıplı hizmet nedeni ile değil şahsi gerekçeler ile terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur. MÜŞTERİ ‘nin şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. MÜŞTERİ, sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi halini hizmetin ifa edilmesi gerektiği ya da ifa edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde ilgili hizmet sağlayıcısına ve seyahat acentasına bildirmek zorundadır.
 
3.1.8. MÜŞTERİ, bilgilendirilme yapılabilmesi için bu sözleşmede yer alan iletişim bilgilerinin doğru ve geçerli olduğunu kabul ve beyan eder. İletişim bilgileri değişikliği doğrultusunda MÜŞTERİ,
SNA 'ya gerekli  bilgilendirmeyi yazılı  olarak  yapacaktır,  yapmadığı          takdirde evrakların ulaştırılamaması veya MÜŞTERİ 'ye   ulaşılamaması durumunda  SNA' nın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.                                                           
3.1.9. MÜŞTERİ tarafından bildirilen  fatura bilgileri tur başlangıç gününe kadar MÜŞTERİ tarafından
 
değiştirilebilir. Bu tarihten sonra MÜŞTERİ tarafından fatura bilgilerinde yapılacak değişiklikler SNA’nın ilgili servislerince dikkate alınmaz ve değişiklik talepleri red edilir. Bildirimlerin doğru yapılmamasından doğacak her türlü vergi ceza ve/veya zararın bildirimi yapan MÜŞTERİ veya şirkete aittir. Paket tur faturası, seyahat bitiminde sonra kesilip MÜŞTERİ ‘ye gönderilecektir.
 
 1. SNA’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
 1. SNA , gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçlarını, gecelemeyi, hareket saatlerini ve bunların hareket yerlerini programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla, tüketiciye bildirim yapılması suretiyle değiştirme hakkına sahiptir. Kayıt esnasında verilen tur programları örnek programlardır. Tur programlarında belirtilen ekstra turların organize edileceği tarihler ve yerler değiştirilebilir. Ekstra turlar SNA için yerine getirilmesi zorunlu yükümlülüklerden değildir. Tüketici tura ekstra turların varlığı nedeni ile katıldığını ileri süremez.
 
 1. Charter uçuşları ile ilgili tüm düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabii olduğundan Varşova Konvansiyonu gereği havayolları ile bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği, uçak tipi ve havayolu şirketini değiştirme hakkına sahiptir. Hareket saati garanti edilemez, taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapmayabilir. Uçuş saatleri 48 saat önce kesinleştiğinden satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeniyle SNA sorumlu tutulamaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri uçak biletinin özelliği nedeni ile kabul edilemez.
 
 1. SNA, broşürde belirtilen bilgiler ile işbu Sözleşme’de düzenlenen hususların paralel olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin kusuru, üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, mücbir sebep(olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar vb.), SNA ’nin/acentesinin/bağımsız hizmet sağlayıcısının gereken tüm özeni gösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesi halleri hariç olmak ve bu sayılan hallerde MÜŞTERİ’nin tazminat hakkı doğmamak üzere; SNA  Sözleşme’yi kısmen veya tamamen ihlal eder ise, 1618 Sayılı Kanun’da tanımlı zorunlu sigorta hükümleri saklı kalarak, SNA  tüketicinin uğradığı zararlardan sorumlu olacaktır.
 
 1. Uçaklı ulaşımlarda, tüketiciye sunulan havayolu firmasının bagaj kayıp ve hasarı durumunda ilgili havayolu firmasının kuralları geçerlidir.
 
 1. MÜŞTERİ 'nin satın almış olduğu tur programındaki gezinin başlamasından sonra meydana gelen değişikliklerden SNA sorumludur. SNA, tüketici aleyhine olduğu ve zarar gördüğü aşikar değişiklikleri, gezi sırasında veya gezi sonrasında tazminatın hesaplanması TÜRSAB Çizelgesi Hükümleri(TÜRSAB TURİZM TÜKETİCİLERİ TALEPLERİNİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ) uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve gezi esnasında tüketiciye verilen ek hizmetler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.
 
 1. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda; yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, sivil havacılık kanunu, Türkiye’nin dahil olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış Tüzük, Yönetmelik, genelge ve tebliğler tatbik olunur. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda TÜRSAB Tahkim Kurulu yetkili olup kurulun usulleri geçerlidir.
 
 1. HİZMET BEDELİ VE CAYMA HAKKI
 
4.1. Sözleşme bedeline Rezervasyon Belgesi’nde (Bundan böyle “Voucher” şeklinde anılacaktır.) belirtilen tüm hizmetler dâhildir. Bunlar haricindeki hizmetler ekstra ücrete tabiidir.
 
4.2. Kayıt anında yurtdışı hizmet bedelinin en az %40’i, bakiyenin ise hizmetin başlamasından en geç 30 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilememesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek hizmet bedelinin %40’ı cayma tazminatı olarak MÜŞTERİ’ye fatura edilir. Kayıt anında yurtiçi hizmet bedelinin en az %40’ı, bakiyenin ise satış tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde, otele\gemiye giriş tarihi 7 gün ve daha az ise rezervasyon anında    ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içerisinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek bedelin %40’ı cayma tazminatı olarak MÜŞTERİ’ye fatura edilir. Erken rezervasyon yoluyla hizmet satın alan MÜŞTERİ, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür. Anılan süreler içerisinde belirtilen ödemenin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek hizmet bedelinin %40’ı cayma tazminatı olarak MÜŞTERİ’ye fatura edilir.
 
 1. Tur kalkışına 30 günden az süre varken yapılan rezervasyonlarda tur bedelinin tamamı rezervasyon anında ödenmelidir.
 
 1. Ödemeler nakit veya bankaların kredi kartları ile peşin ve/veya bankaların taksit yapan kartları ile güncel taksit uygulamalarına göre yapılabilir. Döviz üzerinden yapılan ödemelerde serbest piyasa ya da SNA‘nın belirlediği kur geçerli olacaktır.
 
4.5. Sözleşme konusu işin ifasından sonra MÜŞTERİ’nin Sözleşme bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının SNA‘nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini

SNA’ya ödememesi halinde MÜŞTERİ, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.
 
4.6. Döviz kurunda olağandışı değişiklikler olması, yakıt giderlerinde olağandışı değişiklikler doğması, liman, havaalanı vb gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişiklikler olması hallerinde sözleşmede anlaşılan fiyat; MÜŞTERİ'ye hareket tarihinden 20 gün önce bildirilmek sureti ile arttırılabilir. Böyle bir durumda MÜŞTERİ, aradaki fiyat farkını ödeyeceğini aksi halde hizmeti kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
 1. FESİH VE DEVİR
 1. Kayıt edilen MÜŞTERİ sayısının Paket Turun düzenlenmesi için gerekli olan sayıya ulaşmaması halinde bu durum SNA tarafından MÜŞTERİ’ye turun başlangıcına en az 20 gün varken yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla bildirilecek ve MÜŞTERİ’nin bu sebeple herhangi bir nam altında tazminat hakkı doğmayacaktır. Aynı sürede veya hizmet sırasında DENİZİNÖTESİ hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir.
 2. Tüketici gemi turundan vazgeçtiği takdirde aşağıda yazılı olan iptal şartları geçerli olacaktır. Seyahatin başlamasına 120 günden daha fazla olan iptallerde ödenmesi zorunlu olan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.
 3.  Seyahate 120 gün kala tüketici tarafından yapılan iptallerde, hizmet bedeli olarak kişi başı 200.- Euro, 120 - 90 gün kala toplam tutarın % 15 ' i, 89 - 60 gün kala toplam tutarın % 35 'i, 59 - 30 gün kala toplam tutarın % 50 'si, 29 - 07 gün kala toplam tutarın % 80'i, tura 6-0 gün kala yapılan iptallerde 100% yanmaktadır. Uçak bileti iptali havayolu şirketinin uygulayacağı ceza oranında yansıtılacaktır. MÜŞTERİ tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri fesih hükmünde olmakla, yukarıda belirtilen süreler dikkate alınarak yazılı olarak bildirilecektir.
 4. Tüketici rezervasyonunu, kendisinin 10 günlük mutat işgaline engel rahatsızlıklarında veya birinci dereceden yakınlarının ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden çift doktor imzalı bir rapor ile belgelemeleri durumunda iptal hakkına sahiptir. Bu haller dışında kalan bir sebep ile, Yukarıda yazılı olan iptal şartları geçerlidir.
 5. Her ne sebeple olursa olsun, gezi ücretinin tamamını saptanmış süreler içerisinde yatırmamış olan tüketiciler, rezervasyonlarını iptal ettikleri takdirde dahi; yukarıda belirtilen limitlere bağlı olarak aynı oranda ücretin kendilerinden tahsil edileceğini şimdiden kabul etmiş sayılırlar.
 6. Tarifeli uçuşlarda isim değişikliği kesinlikle yapılamamaktadır. Tüketicinin biletini kaybetmesi durumunda ilgili havayolunun uyguladığı cezayı ödemekle yükümlüdür.
 7. Gemi turu ile ilgili uçak rezervasyonu yapıldığında, opsiyon tarihinde biletleri kesilir. Turun yolcu tarafından iptali halinde iptal edilen uçak biletleri cezası yolcuya aynen yansıtılır.
 8. MÜŞTERİ, hizmetin başlamasından 7 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmek suretiyle hizmeti paket tur koşullarını yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Devir öncesinde kesilmiş uçak bileti olması durumunda bilet bedeli cezası tur fiyatına yansıtılacaktır.  Devralan bakiye ve devir sebebi ile doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. MÜŞTERİ, tüm fesih/devir taleplerini hizmetin başlangıcından evvel SNA  ’ya yazılı olarak sunmakla yükümlüdür. Devredilen turlarla ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan tüketicilerin vize bedelleri iade edilemez. Paket turu devir alan tüketicilerin vize sorumlulukları ise kendilerine ait olacaktır.
 9. MÜŞTERİ’nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda SNA, MÜŞTERİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme ve Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. MÜŞTERİ, hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise, ulaşıma ait hizmet bedellerinden kaynaklanan fark bedelleri MÜŞTERİ tarafından ödenecektir.
5.10.  Promosyon olarak belirtilen turlarımızda yukarıda belirtilen iptal/iade koşulları geçerli olmayıp iptal ve değişiklik imkânı bulunmamaktadır.
                       
6.         SAİR HÜKÜMLER                                                        
6.1.   Hizmetin Paket Tur olması halinde, Paket Turun eksik ya da hiç verilmemesi halleri 1618
Sayılı Yasa’nın 12. Maddesi gereğince sigorta ile teminat altına       alınmıştır. Teminat kapsamı,  Paket
Tur  bedeli  kadardır. MÜŞTERİ,  dilerse  masrafı  kendisine  ait olmak  üzere  Paket  Tur  ve/veya
konaklama hizmeti başlamadan evvel, kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile
her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir. Uçak biletleri gidiş-dönüş aynı rezervasyon numarası(PNR) ile satın alındığından gidiş uçuşunun MÜŞTERİ tarafından herhangi bir sebeple kullanılmaması halinde hava yolları kuralları gereğince dönüş uçuşları kendiliğinden iptal olmaktadır.
 
 1. İşbu Sözleşme’nin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır.
 
 1. MÜŞTERİ tarafından sözleşme kurulması aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri sözleşmede bahsi geçen bildirimler için kullanılacağından iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu MÜŞTERİ’ye aittir.
 
6.4.       İşbu     Sözleşme’nin    ifasından    doğan    her    türlü    uyuşmazlıkta    Türk    Hukuku uygulanacak     ve
İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
 
 
 
 1. VİZE HİZMETİ VE ZORUNLU SEYAHAT SİGORTASI
 
7.1. SNA, vize işlemlerinde MÜŞTERİ ile Konsolosluklar ve/veya vize başvuru merkezleri arasında aracı konumundadır. SNA vize koşulları konsolosluklar tarafından resen takdir edilen bir uygulama olduğundan vize garantisi veremez. Vize işlemlerinde SNA, tüketici ile Konsolosluk arasında aracı konumdadır, vize alınamamasından veya vizenin geç çıkmasından sorumlu değildir. Vizenin Konsolosluk tarafından onaylanmaması durumunda yukarıda belirtilmiş iptal şartları geçerli olacaktır. Vize için gerekli evrak listesi işbu sözleşmenin imzası aşamasında tüketiciye verilmiş, liste tetkik edilmiş ve tüketici bilgilendirilmiştir. Tüketicinin bu belgeleri temin edeceği beyanına müteakip sözleşme tanzim edilmiştir. Teslim edilen evrakların eksik veya yetersiz olmasından ötürü vize reddi alınmasından SNA sorumlu değildir. 10 yıldan eski olmasına rağmen halen süresi olan yeşil pasaportların 24 Kasım 2015 tarihine kadar kullanabileceği öngörülse de bu tip pasaportların bazı ülkelere girişi engellenmektedir. Seyahat öncesi gideceğiniz ülkenin ilgili Konsolosluk ve Büyükelçiliklerine danışılmasını tavsiye ederiz. Yurtdışı seyahatlerde tüm TC pasaportlarının en az altı ay geçerlilik süresinin olması gerekmektedir
 
7.2. Vize başvurusu için gerekli olan evrakların eksiksiz olarak seyahat tarihinden en az 30 gün önce SNA'ya teslim edilmesi ve vize işlemi sonrasında teslim alınması MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ; seyahatin başlamasına 30 günden az zaman kalan hallerde yapılan rezervasyonlarda ve/veya gerekli evrakların turun başlangıcına 30 günden az zaman varken teslimi halinde konsolosluklardan kaynaklı şekilde vizesinin çıkmayabileceğini kabul etmektedir.
 
7.3. Teslim edilen pasaportun seyahatin bitiş tarihini de kapsamak suretiyle en az 6 ay geçerlilik süresi bulunması, (Pasaportta kayıtlı kişi kadar boş vize sayfasının bulunması), pasaportun 2.sayfasındaki hamili imzası kısmı pasaport sahibi tarafından mutlaka imzalanmış olması ve resimler beyaz fonlu olması gerekmektedir. (Tüm Schengen vizeleri için biometrik resim uygulaması bulunmaktadır). Vizesi alınacak olan pasaportların teslimi MÜŞTERİ' ye aittir.
 
7.4. MÜŞTERİ, vizesi alınacak ülke için gerekli evraklar konusunda bilgilendirilmiş olup bu evrakları SNA'ya tam ve eksiksiz olarak teslim etmekle yükümlüdür. Bu eksik evraklar ve/veya bu eksikliklerden doğacak zaman kayıplarından dolayı gecikme yaşanması ve/veya vize alınamaması durumunda SNA ‘nın sorumluluğu bulunmamaktadır.
 
7.5. Tüm vize işlemleri geçerli olarak yapılmış olmasına rağmen, gidilen ülkede her hangi bir nedenle sınırdan sokulmayan veya vizeleri tamam olmasına rağmen Türkiye' den çıkışına izin verilmeyen MÜŞTERİ' lere her hangi bir geri ödeme yapılmayacak ve bu durumdan doğacak zararlardan SNA  sorumlu olmayacaktır.
 
 1. İşbu maddede yer alan nedenlerden dolayı MÜŞTERİ' nin vize işlemlerinin tamamlanamaması veya yurtdışına giriş - çıkış yapamaması halleri, MÜŞTERİ ile SNA  arasında imzalanan sözleşmenin diğer hükümlerine halel getirmez. MÜŞTERİ iş bu sözleşmenin diğer maddelerine uymakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
 1. SNA  parmak izi uygulamasına geçen ülkeler dışındaki ülkeler ile acentaları aracı olarak
 
kabul etmeyen ülkeler dışındaki ülkeler için MÜŞTERİ adına vize başvurusu yapmaya yetkilidir.
 
7.8. Talep edilen vize ücreti İşbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan ve MÜŞTERİ ‘ye teslim edilen fiyat çizelgesinde belirtilen kadardır. Konsoloslukların belirledikleri vize ücretleri döviz
 
kurlarına   göre ayarlandığı    için    seyahat    tarihine    kadar    vize    ücretlerinde    oluşabilecek değişiklikler
 
ücrete yansıtılacak ve doğacak farklar MÜŞTERİ ‘den talep ve tahsil edilecektir.
 
 1. Başka bir ülke pasaportuna sahip MÜŞTERİ gidecekleri ülkenin vize uygulaması, talep olunan pasaport süresi vb. süreçlerden şahsen sorumludur. MÜŞTERİ kendi konsolosluğu ve/veya büyükelçiliği ile direk iletişime geçmeli ve bilgileri edinmelidir.
 
 1. 1618 sayılı yasanın 12.maddesi uyarınca; paket tur hizmeti satın alındığı takdirde paket turun eksik yada hiç verilememesi halleri (ayıplı hizmet, acenta iflası) sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeli kadardır.
 
 1. Şirket iflasında misafirin zararını karşılaması amaçlı yapılan Tursab Zorunlu seyahat sigortası paket turlarda tüm tüketicilere tarafımızdan paket tur bedeline dâhil olarak yapılmaktadır.
 
 1. Paket Turlar dışında kalan hizmetlerde, Tüketici dilerse konaklama hizmeti başlamadan evvel; kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.
 
 1. MÜCBİR SEBEPLER
 
 1. Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, acentenin ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller SNA ve tedarikçileri için mücbir sebep sayılır. Bu haller; Yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga, sis, çığ, yıldırım gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın doğal afetler veya salgın hastalıklar ile nükleer, kimyasal felaket veya serpintiler ile salgın hastalıklar ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzer durumlar ve olaylar ile olağanüstü haller, Türkiye’de sınır komşularında veya paket tur kapsamında gidilecek ülke/ülkelerde, sınır kapılarında ve /veya sınır kapısına komşu ülkede, uluslararası hava kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklanma, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükümet yaptırımları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller, Paket turun türüne göre tarafların sözleşme ile belirlediği diğer mücbir sebep halleri ve ilgili kanunda belirlenmiş tüm mücbir sebepler olabilir.
 
 1. Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde SNA ve tedarikçileri sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. SNA veya tedarikçileri ile o yerdeki temsilcileri, tüketicinin zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.
 
 1. MÜŞTERİ, rezervasyonunu kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının 10 günlük mutat işgaline engel rahatsızlıklarını veya ölümlerini tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak çift imzalı resmi bir rapor ile veya ölümlerini resmi makamlardan alınacak doküman ile belgelemesi halinde iptal hakkına sahiptir. Gezi tarihine 7 gün veya daha az kala yapılan iptallerde her ne sebep ile olursa olsun, paket içerisindeki uçak bileti hizmeti ve turun yapılması amacıyla 3. Şahıslara yapılan ve geri alınması mümkün bulunmayan harcamalar tüketiciden tahsil edilecektir. Ülkede salgın ilan edilmiş hastalıklar ve geçmişe dayalı hastalıklar iptal kapsamına dâhil edilmez.
 
 
 
 
 
 
 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
 
Biz, SNA TRAVEL olarak (“Şirket”), kişisel verilerinizin korunması adına büyük özen gösteriyoruz. Bu bağlamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Veri Koruma Kanunu”) gereğince, ürünlerimizden ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimiz de dahil olmak üzere Şirket ile bağlantılı tüm kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine ve korunmasına azami özen gösteriyoruz. Bu sorumluluk bilincinde olarak, bir Veri Kontrolcüsü olarak, aşağıda açıklanan yönetmelik sınırları çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz.
 
1- Kişisel Verilerin Toplanması Ve İşlenmesi Ve İşlem Amaçları
 
Şirketimiz tarafından sağlanan ürünler, hizmetler, ve iş operasyonlarına bağlı olarak, kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik veya otomatik olmayan araçlar ile ofisler, ofis şubeleri, satıcılar, çağrı merkezleri, web siteleri, sosyal medya kanalları, mobil uygulamalar, vb. tarafından toplanabilir.
Toplanan kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun veri işleme koşulları ve amaçlarını düzenleyen 5. Ve 6. maddesi çerçevesinde şu nedenlerle işlenecektir: iş birimlerimizin, ürünlerimizden ve hizmetlerimizden faydalanmanız için gerekli işleri gerçekleştirmelerini sağlamak; kişiye özel, isteğinize, alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun ürünler ve hizmetler sağlamak; Şirketimizle işbirliği yapan kişiler ile birlikte Şirketimizin yasal ve ticari güvenliğini sağlamak (Şirket içindeki iletişime ait idari operasyonlar); Şirkete ait tesislerde fiziksel güvenliği ve denetimi sağlamak, iş ortakları/müşterileri/tedarikçiler için değerlendirme sürecini sağlamak – yetkili çalışanlar veya görevliler – yasal uygunluk işlemi ve mali işler, vb.; Şirketimiz için ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak; ve son olarak, Şirketimizin İnsan Kaynakları politikasını uygulamak.
 
2- Nasıl Ve Ne Amaçla İşlenmiş Kişisel Veriler Devredilebilir?
 
Toplanan kişisel veriler, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Sna Travel iştiraklerine, hissedarlarımıza, kamu kuruluşlarına, ve özel kişilere, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun data işleme kuralları ve amaçlarını düzenleyen 8. Ve 9. maddeleri çerçevesinde şu nedenlerden dolayı devredilebilir: iş birimlerimizin, ürünlerimizden ve hizmetlerimizden faydalanmanız için gerekli işleri gerçekleştirmelerini sağlamak; kişiye özel, isteğinize, alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun ürünler ve hizmetler sağlamak; Şirketimizle işbirliği yapan kişiler ile birlikte Şirketimizin yasal ve ticari güvenliğini sağlamak (Şirket içindeki iletişime ait idari operasyonlar); Şirkete ait tesislerde fiziksel güvenliği ve denetimi sağlamak, iş ortakları/müşterileri/tedarikçiler için değerlendirme sürecini sağlamak – yetkili çalışanlar veya görevliler – yasal uygunluk işlemi ve mali işler, vb.; Şirketimiz için ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak; ve son olarak, Şirketimizin İnsan Kaynakları politikasını uygulamak.
 
3- Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Yöntemler Ve Yasal Nedenler
 
Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanır ve böylece Şirketimiz yukarıda bahsedilen amaçlar için yasal çerçeve içerisinde ve aynı zamanda ilgili kontrat ve kanunun emrettiği sorumluluklarını tamamiyle ve bütünüyle yerine getirerek, ürünlerini ve hizmetlerini sağlayabilecektir. Bu yasal nedenden dolayı toplanan verileriniz, bu yazıdaki 1. ve 2. maddelerde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun veri işleme koşulları ve amaçlarını düzenleyen 5. Ve 6. maddesi çerçevesinde işlenebilir ve devredilebilir.
 
4- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde Belirtilen Kişisel Veri Sahibi Hakları
 
Kişisel veri sahipleri Şirketimize, bu Aydınlatıcı Metinde aşağıdaki belirtilen haklarına ilişkin taleplerini gönderdikleri takdirde, Şirketimiz en geç otuz gün içerisinde, talebin niteliğine bağlı olarak talebi ücretsiz olarak cevaplayacaktır. Eğer Kişisel Veri Koruma Kurulu bir ücret uygularsa, Şirketimiz tarafından belirlenecek olan bir ücret tarifesi uygulanır. Bu kapsamda kişisel veri sahiplerinin hakları: Veri Koruma Kanunu’nun 13. Maddesi’nin 1. paragrafı uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için taleplerinizi Şirketimize yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer türlere göre gönderebilirsiniz. Kurul henüz başka türlü bir iletişim tipi belirlemediği için, Veri Koruma Kanununa istinaden talebinizi yazılı olarak göndermeniz gerekmektedir. Bu bağlamda, Veri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi ile belirlenen, başvurularınızı yazılı olarak göndermeniz gereken kanallar ve yöntemler aşağıda belirtilmiştir:
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimlik bilgilerinizle beraber Veri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi ile belirlenen haklarınıza ilişkin açıklamalarla info@snatravel.net  adresine başvurunuzu gönderiniz.

Başvurunuzu kimlik kartınızla beraber Söğütözü mh. Söğütözü cd. Koç Kuleler No:2 A Blok K:3 D:6 Çankaya / ANKARA adresine kargo ile, noter aracılığıyla veya Veri Koruma Kanunu ile belirtilen diğer yöntemlerle gönderiniz veya başvuru mektubunuzu info@snatravel.net adresine güvenli elektronik imza ile gönderiniz.
 
TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİM ONAYI
 
SNA GIDA TURİZM  LTD. ŞTİ. 'nin işletmekte olduğu markalar ve tedarikçileri ve işbirliği içerisinde olduğu kuruluşlara ilişkin hizmet, reklam, ilan, kampanya ve faaliyetleri hakkında; tarafına bilgilendirme yapılmasına ve kendisiyle 6563 Sayılı Kanun uyarınca ticari elektronik iletiler/sms vb. paylaşılmasına onay vermektedir. MÜŞTERİ, verdiği onayı iptal etmek isterse bu durumu SNA 'nın işbu sözleşmede yer alan iletişim kanallarına bildirecek ve SNA  bilgilendirmeyi sonlandıracaktır.
 
 
 
Ek: Fiyat Çizelgesi
 
(      /     /      ) Tarih yazılacak…
 
Sekiz (8) madde sekiz (8) sayfadan ibaret işbu Sözleşme taraflarca detaylı olarak müzakere edilerek tek nüsha halinde imzalanmış olup, aslına uygun fotokopisi MÜŞTERİ’ye teslim edilerek imza tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
Sözleşmeyi Okudum. Bir Suretini Teslim Aldım.
 
 
Tüketici ve katılımcı adına
Ad Soyad:
Adres:
Telefon:
E-mail:
İmza
 
 
Belgeyi Tanzim ve imza Eden Seyahat Acentesi Yetkilisi
Adres: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: